This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

NganLuong.vn cho Woocommerce

Description

Tích hợp cổng thanh toán NganLuong.vn vào Woocommerce.

  1. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  2. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongPaygate

Change Logs

v0.1.0:
– Xây dựng cơ bản trên plugin của MinhZ
v0.1.1:
– Cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán qua ngân lượng.
– Tạm bỏ chức năng chuyển về custom page.
v0.1.2:
– Fix lỗi người dùng sửa giá trị input từ bản plugin gốc của MinhZ

Installation

  1. Upload thư mục \’nganluongvn-paygate\’ vào wp-content/plugins
  2. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  3. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongPaygate

Reviews

3 di Setembar dal 2016
Đã hơn 1 năm ko cập nhật. liệu plugin có làm việc với wp hiện tại ko vậy bạn?
Read all 1 review

Contributors & Developers

“NganLuong.vn cho Woocommerce” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors